Tietosuojaseloste

Hotelli Korpikartano tietosuojaseloste

Hotelli Korpikartano suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tällä tietosuojaselosteella kerromme palvelujemme käyttäjille kuinka käsittelemme heidän henkilötietojaan. Kun asiakas käyttää Korpikartanon palveluita, hän hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot. Keräämämme asiakastiedot voidaan eritellä käyttäjän itsensä antamiin sekä kävijäanalytiikasta kerättyihin tietoihin.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä:
Hotelli Korpikartano Y-tunnus: 1872481-6 Meneskartanontie 71, 99800 Ivalo (käynti: 99870 Inari)
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saa lisätietoja Korpikartanosta: korpikartano@korpikartano.fi

Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?

Mahdollisia kerättäviä tietoja ovat:

Käyttäjän itsensä antamat tiedot:

 • Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi ja passin tai id-numero muilla kuin pohjoismaalaisilla
 • Palvelujen käytöstä analytiikan avulla kerätyt tiedot

Verkkosivuston selaustiedot ja päätelaitteen tunnistetiedot:

 • Tietojen päälähde on asiakas itse.
 • Lisäksi voimme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esim. Booking.com, TripAdvisor jne.

Mihin käytämme asiakkaan henkilötietoja?

Henkilötietoja käytetään:

 • Käytettävän ja turvallisen palvelun tuottamiseen
 • Markkinoinnin ja myynnin parantamiseen sekä kohdentamiseen
 • Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittämiseen
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Pakollisiin viranomaisilmoituksiin

Miten säilytämme ja suojaamme asiakkaan henkilötietoja?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta, siirtämiseltä ja muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Hotelli Korpikartano säilyttää asiakastietoja pääasiallisesti omissa toimitiloissaan Suomessa ja Travius-varausjärjestelmässä. Käyttämämme palvelimet on suojattu asianmukaisesti tietomurtoja vastaan.

Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietoja ja pääsee käsiksi niihin?

Asiakastietoihin on pääsy vain Korpikartanon omilla työntekijöillä. Henkilökunta on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja vastuullisesti.

Tietojen hallinnasta vastaa:
Hotelli Korpikartano Y-tunnus: 1872481-6 Meneskartanontie 71, 99800 Ivalo

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme käyttää niitä tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen todistamiseksi.

Asiakkaan häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa pyynnöstä ja tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa listattuihin tarkoituksiin niiltä osin kuin poistopyyntö ei ole ristiriidassa lain vaatimusten kansa.

Lainsäädäntö asettaa osalle asiakastiedoista velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. kirjanpitolaki määrittelee pidempiä säilytysaikoja kirjanpitoaineistoille

Millaisia oikeuksia asiakkaalla on?

Asiakkaalla on oikeus:

Saada tulosteet Korpikartanon tietojärjestelmästä löytyvistä henkilötiedoista. Pyytää itseä koskevien henkilötietojen poistamista tai oikaisemista.
Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Jos asiakastietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen (esim. markkinointilupa), asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Asiakas voi tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä Korpikartanoon. Jos emme pysty tietyiltä osin lainsäädännöllisistä syistä toteuttamaan poisto- tai muokkauspyyntöä ilmoitamme asiakkaalle asiasta.

Evästeitä (”cookies/keksit”)

Korpikartano voi käyttää verkkosivuillaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa. Evästeet ovat käyttäjän laitteen internetselaimen ja palvelimen välisiä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään mm. asiakkaan kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Asetetut evästeet säilyvät käyttötarpeesta riippuen selaimessa muutamasta tunnista muutamaan päivään.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden ja mahdollisten lainsäädännön muutosten vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme rekisteröityneille asiakkaillemme.

Yhteydenotto

Asiakas voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja/tai markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:

korpikartano@korpikartano.fi

Hotelli Korpikartano Y-tunnus: 1872481-6 Meneskartanontie 71, 99800 Ivalo (käynti: 99870 Inari)

HOTEL KORPIKARTANO

Meneskartanontie 71, FI-99870 Inari, LAPLAND, FINLAND
+358 40 777 4339, korpikartano@korpikartano.fi

#HotelKorpikartano @Hotelkorpikartano

© Hotel Korpikartano All rights reserved