Varaus- ja peruutusehdot

VARAUS JA MAKSAMINEN

Palvelun varauksen ja vahvistamisen jälkeen Hotelli Korpikartano lähettää asiakkaalle
kirjallisen palveluvahvistuksen, yleensä sähköpostitse ellei toisin sovita.
Lasku palveluista lähetetään sähköpostitse tai kirjepostilla mikäli lasku toimitetaan toiseen kuin
tilaajan osoitteeseen. Varaus on vahvistettu, kun varausmaksu 30% on maksettu eräpäivään
tai erikseen sovittuun aikaan mennessä ellei toisin sovita. Hotelli Korpikartano vahvistaa
maksun saapumisen. Myös loppulasku tulee maksaa viimeistään 1 kk ennen palvelun
alkamisajankohtaa ellei erikseen muuta ole sovittu. Hotelli Korpikartano vahvistaa maksun
saapumisen.

Jos ajankohta on hyvin lähellä, palvelu laskutetaan kokonaisuudessaan kerralla.
Mikäli asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivään tai sovittuun aikaan mennessä Hotelli
Korpikartanolla on oikeus perua varaus.

PERUUTTAMINEN

Peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse (tai puhelimitse ns. force majeure
tapauksissa) Hotelli Korpikartanolle. Palvelun peruutus katsotaan tehdyksi, kun Hotelli
Korpikartanon henkilökunta on saanut tarpeelliset peruutustiedot ja on vahvistanut
peruutuksen saaduksi.

Mikäli asiakas peruuttaa molemmin puolin vahvistetun varauksen aikaisemmin kuin 31 päivää
ennen palvelua, Hotelli Korpikartano voi veloittaa kuluina 70 eur palvelumaksun. Mikäli asiakas
peruuttaa varauksen aikaisemmin kukin 15 päivää ennen palvelua, Hotelli Korpikartano voi
veloittaa 50% palvelun hinnasta. Mikäli asiakas peruuttaa varauksen myöhemmin kuin 14
päivää ennen palvelua, Hotelli Korpikartano voi veloittaa 100% varauksen hinnasta.
Mikäli palvelu peruuntuu asiakkaan tai hänen ryhmänsä jäsenen äkillisen sairastumisen,
onnettomuuden tai kuoleman johdosta, varausmaksu palautetaan, mutta Hotelli Korpikartano
voi veloittaa kuluina 70 eur palvelumaksun. Kyseisessä tapauksessa tulee asiakkaan tai hänen
edustajansa toimittaa todistus (esim. lääkärintodistus) tapahtuneesta Hotelli Korpikartanolle
14 päivän kuluessa tapahtuneesta. Peruutus tulee tehdä viipymättä. Mikäli peruutus tai
palvelun osan peruutus tapahtuu jo palvelun alkamisen jälkeen, maksun palautusta asiakkaalle
ei voida enää suorittaa. Mikäli asiakas vaihtaa palvelun kohdetta tai ajankohtaa, käsitellään
tämä peruutuksena ja mahdollisena uutena varauksena.

HOTELLI KORPIKARTANON OIKEUS PERUA VARAUS

Hotelli Korpikartanolla on oikeus perua varaus/palvelu ennakoimattomassa, ns. force majeure
tilanteessa. Tällaisen tilanteen sattuessa Hotelli Korpikartano voi tarjota tilalle vastaavan
palvelun. Mikäli asiakas ei hyväksy uutta palvelua, on asiakkaalla oikeus vaatia maksun
palauttamista kirjallisesti perusteltuna. Hotelli Korpikartano käsittelee valituksen ja perustelun
mahdollisimman nopeasti.

VALITUKSET

Hotelli Korpikartanolle tulee ilmoittaa mahdollisimman pian kaikista palveluun liittyvistä
epäkohdista sähköpostitse menesjarvi@menesjarvi.fi (24 h puh. +358-(0)40 777 4339).

HOTEL KORPIKARTANO

Meneskartanontie 71, FI-99870 Inari, LAPLAND, FINLAND
+358 40 777 4339, korpikartano@korpikartano.fi

#HotelKorpikartano @Hotelkorpikartano

© Hotel Korpikartano All rights reserved